La data de , 07.05.2018, în cadrul Programului „Susținerea Masurilor de Promovare a Încrederii”

La data de , 07.05.2018, în cadrul Programului „Susținerea Masurilor de Promovare a Încrederii” finanțat de UE și implementat de PNUD a avut loc o vizită de lucru în satul Varnița. Scopul vizitei a fost – evaluarea impactului proiectelor finanțate de UE în special ce țin  de promovarea încrederii între locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului.  Prezenți au fost evaluatorilor UE Constantin Sokoloff și Bernd Leber, reprezentanții PNUD Andrei Darie și Maxim Cataranciuc,  liderii  Platformei Sanatate – Alla Curteanu și Oxana Ceban, reprezentanți locali – primarul s. Varnița Alexandr Nichitenco, medicul șef Centrul de Sănătate Varnița Ghenadie Beșelea și directorul Centrului Comunitar Multifuncțional „Asclepio” Veronica Ștefaniuc.

Grupul de lucru a efectuat o vizită la centrul de Sănătate Varnița, la Centrul Comunitar Multifuncțional „Asclepio” la Liceul Teoretic Varnița, la IP Grădinița „Romanița”, instituții care au beneficiat de suport financiar din partea UE în perioada 2013-2017.

La moment, în satul Varnița cu suportul aceluiași Program, în cadrul concursului de granturi mici în parteneriat cu organizațiile din stânga Nistrului, se implementează următoarele proiecte: „SALUTEM Sănătate fără frontiere”, în parteneriat cu AO „Femeie. Speranță. Viitor”, Centrul de Sănătate Varnița, Centrul„ Asclepio” și Salvarea Bender, „Nistrul – teritoria sportului și a încrederii” în parteneriat cu AO „Viziunea Socială”, Clubul sportiv „Эйкумена” Bender și Centrul Comunitar „Asclepio”; „Crearea parteneriatului pentru acordarea suportului social tinerilor în situație de risc de pe ambele, maluri ale Nistrului” în parteneriat cu Сentrul Сomunitar „Asclepio” și Fondul de Binefacere din Tiraspol „Детсво Детям”.

 

 

  

DECLARAȚIA PRIVIND BUNA GUVERNARE

În atenția persoanelor cointeresate!

 

Cu referire la articolul publicat în ziarul ”Adevărul de Anenii Noi” nr.154 din 10 noiembrie 2017, și postat pe rețelele de socializare în luna decembrie 2017, sub denumirea ”Bază militară înstrăinată pe bani mărunți la Varnița”, Primăria s.Varnița comunică următoarele.

Bunurile imobile ale fostei baze militare (construcțiile și terenul aferent) au fost înstrăinate în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (4)și (5) din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind admininistrația publică locală, Legii Republicii Moldova nr.1308 din 25.07.1997 cu privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, Regulamentului cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16.12.2008. Bunurile menționate au fost vîndute la licitația publică, unde au avut dreptul să participe toți doritorii. Transparența organizării licitației a fost asigurată prin publicarea comunicatelor informative.

Toate actele adoptate de către Consiliul local Varnița au fost supuse controlului administrativ din partea Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, fiind considerate legale. Din partea organelor de control nu a parvenit nici o notificare, respectiv Deciziile consiliului nu au fost contestate în instanța de judecată.

Jurnaliștii RISE Moldova, precum și fondatorul ziarului ”Adevărul de Anenii Noi” dl Octavian Zelenski au dat dovadă de încălcarea Codului Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova, care expres prevede că ”Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile despre care, în urma verificărilor, are convingerea că sînt veridice”. Astfel,  putem confirma că jurnaliștii la elaborarea acestui articol au neglijat această cerință. Nu au consultat opinia Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat privind legalitatea actelor adoptate de Consiliul local Varnița referitor la vînzarea bunurilor imobile menționate în articol. Totodată Codul deontologic mai prevede că ”Jurnalistul indică, de regulă, sursa informațiilor sale și întreprinde demersuri pentru a obține informații din surse citabile”. O încălcare gravă din partea jurnaliștilor la publicarea articolului este și postarea pe rețeua Internet a actelor ce conțin date cu caracter personal ale persoanelor care au cumpărat bunuri, fapt ce contravine Legii nr.133 din 08.07.2013 privind protecția datelor cu caracter personal. Bănuim că aceste acte nu au fost solicitate în mod oficial, ci au fost sustrase.

Administrația publică locală Varnița confirmă că bunurile imobile ale fostei baze militare au fost înstrăinate în mod legal cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

baza militara-articol 2018

Ziua comemorării celor căzuți pentru integritatea și suveranitatea Patriei 1992 – 19 iunie 2017.

19.06.2017 anul 1992 a fost un an de durere și lacrimi, tristețe care a invadat țara noastră. Memoria acelei perioade dramatice este întipărită nu doar în paginile de istorie, ci și însoarta multor familii din s.Varnița. La mitingul de astăzi au fost prezenți Viceprim – ministru pentru Reintegrare, dl Gheorghe Bălan.  Primarul satului Varnița, dl Alexandr Nichitenco și administrația primăriei, consilierii Consiliuului sătesc, angajații Inspectoratului de Poliție Bender, contingentul militar al Forțelor de Menținere a Păcii din Republica Moldova, instituțiile bugetare din localitate, veteranii de război 1992, agenții economici și reprezentanți ai diferitor organizații obștești de nivel local și republican. Conform Dispoziției primarului s-a acordat ajutor unic financiar în mărime de cîte 500 lei văduvelor, mamelor celor căzuți pe câmpul de luptă, precum și veteranilor invalizi anului 1992 și  Afganistan. Mitigul s-a încheiat cu depunerea florilor la Capela Memorială și mormintele celor decedați.

DSC_0140 DSC_0141 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0148 DSC_0149 DSC_0151 DSC_0154 DSC_0155 DSC_0156 DSC_0158 DSC_0161 DSC_0163 DSC_0164 DSC_0165 DSC_0168 DSC_0170 DSC_0178 DSC_0179 DSC_0181 DSC_0186 DSC_0187 DSC_0193 DSC_0195 DSC_0198 DSC_0205 DSC_0207 DSC_0210

Activități în cadrul proiectului „Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la Varniţa – valorificare şi promovare”

În zilele de 22-23 mai 2017, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei în colaborare cu Ambasada Suediei în Republica Moldova, Primăria Varnița,  Asociaţia obştească „Femeie. Speranţă, Viitor”(Varniţa), Muzeul Armatei din Suedia(Stockholm), Ambasada Republicii Moldova în Suedia a organizat un şir de evenimente în cadrul proiectului “Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la Varniţa – valorificare şi promovare”. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului internaţional privind dezvoltarea patrimoniului cultural – CHOICE/Cultural Heritage: Opportunity For Improving Civic Engagement. În Republica Moldova programul este realizat de Asociaţia obştească Comitetul Naţional ICOM Moldova  în parteneriat cu Asociaţia Agenţiilor Pentru Democraţia Locală ALDA (Franţa)

Deschiderea oficială a manifestărilor a avut loc, luni, 22 mai, în Sala Albastră a muzeului, în prezenţa reprezentanţilor misiunilor diplomatice, oamenilor de cultură şi ştiinţă, administraţiei  centrale şi locale. La manifestare au participat cercetători ştiinţifici, muzeografi, profesori universitari din Suedia, Ucraina, Turcia, Republica Moldova

Pe data de 23 mai 2017 participanţii la conferinţă au vizitat satul Varnița. La Primărie a avut loc o întâlnire cu Primarul satului Alexandr Nichitenco  și Președintele Asociaţiei obştești  „Femeie. Speranţă, Viitor” Veronica Ștefaniuc, în cadrul căreia a fost prezentată localitatea Varnița, au fost discutate probleme de colaborare cu diverse instituţii din Suedia şi Republica Moldova în scopul continuării valorificării sitului istoric din localitate și întroducerea lui în circuitul turistic.

Dr.hab. E. Sava a prezentat rezultatele realizării proiectului situl istoric Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varniţa, menţionând că au fost efectuate investigaţii arheologice, cercetări istorico-documentare, au fost conservate rămăşiţele temeliei Cancelariei regelui suedez  de la Varniţa şi reconstruit monumentul din sit consacrat regelui Suediei Carol al XII-lea.

  18595447_1528297747204120_4561580191540041901_o

18595582_1528297503870811_4730970879270556361_o 18620610_1528298033870758_3507599255406793706_o 18671598_1528299637203931_174586281494759280_o 18699702_1528300973870464_5743875579598679207_o 18700701_1528298793870682_3751708842876525597_o 18739131_1528297367204158_8906293444125337990_o IMG_4392 IMG_4396 IMG_4427 IMG_4429 IMG_4430 IMG_4437 IMG_4441 IMG_4447 IMG_4505 IMG_4506 IMG_4510 IMG_4513 IMG_4516 IMG_4521 IMG_4580 IMG_4585 IMG_4708 IMG_4714 IMG_4735 IMG_4821 IMG_4824 IMG_4826

Lansarea proiectului Varnița – Capitala Tineretului 2017!!!

20170402_132620  

Ministrul Tineretului și Sportului, Victor Zubcu a participat la evenimentul

de lansare a proiectului Varnița – Capitala Tineretului 2017

Duminică, 2 aprilie, în incinta Centrului de Cultură și Tineret Varnița, din Raionul Anenii Noi, s-

a dat start festivității de lansare a proiectului ”Varnița – Capitala Tineretului 2017”, eveniment

prin care a fost deschis în mod simbolic un an de oportunități și realizări.

Acest titlu este acordat unui oraş, care timp de un an va beneficia de un program diversificat în

cadrul activităţilor de tineret, organizat de Autorităţii Publice Locale, ONG-uri regionale şi

naţionale, organizaţii internaţionale, precum şi de Autoritățile Publice Centrale.

Prezent la eveniment, Ministrul Tineretului și Sportului, Victor Zubcu a venit cu un mesaj de

felicitare pentru tineri și autoritățile locale, reiterând faptul că, ”În premieră așa tip de program

are loc în mediul rural. Pe parcursul anului tinerii din această localitate își propun activităţi de

stimulare a participării tinerilor la luarea deciziilor, care vor favoriza participarea tinerilor la

viaţa publică şi promovarea cetăţeniei active de asemenea iniţiative în care tinerii să se implice,

pentru a dobândi experienţă în domeniul profesional, precum lucru în echipă, managementul

echipei, managementul proiectului, comunicare eficientă”, a spus Ministrul Victor Zubcu.

Demnitarul a mai menționat că, încurajează astfel de activități de tineret, creative şi inovative, în

scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor de tineret, iar Ministerul Tineretului și Sportului va

oferi sprijin financiar și logistic pentru realizarea acestora.

În cadrul evenimentul de lansare, au fost premiați și câștigatorii concursului „Imnul, logo-ul,

sloganul Capitalei Tineretului 2017”, la fel au fost organizate expoziții și activități din partea

tinerilor din localitate, iar cei prezenți s-au putut bucura și de un show de pantomime.

Totodată, în cadrul proiectului urmează a fi desfășurate acțiuni care vor avea drep obiectiv

sporirea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor, dezvoltarea infrastructurii pentru

activități de tineret și participarea activă a tinerilor în promovarea şi dezvoltarea politicilor de

tineret.

DSC_0528 DSC_0533 DSC_0539 DSC_0594 DSC_0603

Evenimentul de lansare a proiectului Varnița – Capitala Tineretului 2017!

17455041_1524888967521555_1429630199_o

Avem deosebita plăcere să vă invităm la evenimentul de lansare a proiectului Varnița – Capitala Tineretului 2017!

În cadrul evenimentului vor fi premiați câștigatorii concursului „Imnul, logo-ul, sloganul Capitalei Tineretului 2017”, vor fi organizate expoziții și activități din partea tinerilor din localitate. Veți putea contribui al evenimente de caritate pentru activități de tineret.

Invitații speciali la eveniment sunt interpreți din Republica Moldova: Lia Taburcean, Pasha Parfeni și  Tatiana Turtureanu. Cu un show deosebit de pantomimă, pentru buna dispoziție a publicului, ne vine Eduard Cernat. DJ-ul serii va fi Tim Marcus.

Intrarea este liberă

Când?

Pe data de 2 Aprilie 2017, duminică la ora 12:00

Unde?

Centrul de Cultură și Tineret Varnița, Satul Varnița, Raionul Anenii Noi. Centrul de cultură se află în centrul satului, în vecinătate cu Primăria.

ACCESAȚI HARTA cu locația sau vedeți harta încorporată mai jos

Cum ajungi la eveniment:

Transport din Chișinău și din raionul Anenii Noi: Cu rutiera interurbană (la ultima stație) sau cu trenul. Accesați pagina cu orarul transportului interurban pentru detalii.

Din Bender sau Tiraspol: aveți la dispoziție ruta 7 și 25 din centrul orașului Bender sau ruta 24 din microraionul Solnecinîi. Acestea vă lasă la stația Primăria ori Centrul Satului Varnița.

Contacte:

Mobil: 069 946 998
Email: denis.cirlig1@gmail.com

START, concursului muzical „X FACTOR”

X factor ro

Regulament 2017 

Rezultatele concursului imnului, logo-ului și sloganului pentru Proiectul ”Varnița – Capitala Tineretului 2017”!

logo-transparentDragi participanți ai concursului privind elaborarea imnului, logo-ului și sloganului pentru Proiectul ”Varnița – Capitala Tineretului 2017”! astăzi, 07.02.2017 Vă comunicăm despre rezultatele concursului menționat. Deci:
1.SECŢIUNEA IMNUL CAPITALEI TINERETULUI 2017
– Autori: Codița Iulia și Volcova Iulia, or. Besarabeasca
– Redactare: Octavian Zelinski.
2.SECŢIUNEA LOGO-UL CAPITALEI TINERETULUI 2017
– Autor: Gorobîc Dmitri, s. Varnița, rl Anenii Noi.
3.SECŢIUNEA SLOGANUL CAPITALEI TINERETULUI 2017
– Autor: Cîrlig Denis, s. Varnița, rl Anenii Noi.
Decernarea învingătorilor va fi în luna martie 2017, în cadrul evenimentului semnificativ ”Deschiderea Capitalei Tineretului 2017”. Aducem sincere mulțumiri tuturor participanților pentru implicare, baftă, succese mari și realizări frumoase. Fiți cu ochii pe noi!!!

Concurs Varnița Capitala Tineretului 2017

Anunt Capitala Tinerelui

FORMULAR de participare_Anexa la Regulament

Regulament-concurs-logo-Capitala-Tineretului-Varnita