Cu privire la perceperea taxelor locale pe parcursul a 8 luni ale anului 2019

taxe locale

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

anunt

Ședința nr.06 din 03.10.2019

casarea mijloacelor fixe

DECIZIE corelarea bugetului 2019 03.10.2019

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

anunt

Ședința nr.05 din 22.08.2019

achit-7 luni 2019

alocarea

anul de studii 2019-2020

birou electoral Transistria

birou electoral-alegeri locale

casarea mijloacelor fixe

decizie executarea bugetului pe I semestru a anului 2019

DECIZIE RECTIFICARE BUGET 22.08.2019

modif.dec.-taxe locale

plan strat.2019-2024

preg. de iarna

impadurirea

Ședința nr.04 din 13.06.2019

alocarea

avize consultari publice

casarea mijloacelor fixe

modificarea bugetului 04.04.20191

odihna de vara 2019

Ședința 03 din 04.04.2019

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la amplasarea stației

Cu privire la aprobarea în redacție nouă

Cu privire la aprobarea sectoarelor de teren

Cu privire la aprobarea

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la examinarea Notificării Oficiului

Cu privire la modificarea bugetului

Ședința nr.02 din 21.02.2019 – public

Cu privire la achitarea impozitelor şi taxelor

Cu privire la achitarea impozitului funciar

Cu privire la activitatea aparatului primăriei

Cu privire la activitatea Sectorului de Poliţie Varniţa

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la anularea obligației fiscale care cade

Cu privire la aprobarea Actului de inventariere

Cu privire la aprobarea contribuției

Cu privire la aprobarea materialelor de actualizare

Cu privire la aprobarea propunerii de proiect

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la corectarea erorilor

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la expunerea la licitaţie

Cu privire la înregistrarea bunului imobil

Cu privire la modificarea bugetului

Cu privire la modificarea și completarea Anexei

Cu privire la restituirea mijloacelor

Cu privire la transmiterea

Decizii din 17.01.2019

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea regimului de lucru

Cu privire la aprobarea Regulamentului intern

Cu privire la aprobarea Regulamentului

Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia

Cu privire la modificarea bugetului

Cu privire la semnarea contractului

Ședința nr.06 din 06.12.2018

Cu privire la aprobarea bugetului satului Varniţa

Cu privire la aprobarea bugetului satului

Cu privire la aprobarea graficului de acordare

Cu privire la aprobarea statelor suplimentare de personal

Cu privire la delegarea competenței de evaluare

Cu privire la rezultatele

Decizii noiembrie 2018

Cu privire la actualizarea planului (2)

Cu privire la actualizarea planului

Cu privire la aprobarea actelor de

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la corectarea erorilor comise referitor (2)

Cu privire la corectarea erorilor comise referitor (3)

Cu privire la corectarea erorilor comise referitor

Cu privire la modificarea și completarea

Cu privire la radierea bunului imobil (2)

Cu privire la radierea bunului imobil

Cu privire la selectarea sectorului de drum

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

Ședinta nr.04 din 04.10. 2018

Cu privire la aprobarea Asocierii Intercomunitare

Cu privire la actualizarea planului (2)

Cu privire la actualizarea planului

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la amplasarea stației

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la corectarea erorilor comise în urma executării lucrărilor

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la expunerea la licitaţie

Cu privire la modificarea bugetului

Cu privire la perceperea impozitelor şi taxelor locale

Cu privire la permisiunea de proiectare a

Cu privire la rezultatele

Cu privire la scutirea de la plata pentru

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole