Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului sătesc

uiou 001

Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt

gf 001

Cu privire la instituirea comisiei pentru examinarea cererilor

f 001

Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămin

IMG_20160810_0002

Cu privire la instituirea comisiei de recepție finală

IMG_20160802_0004

Cu privire la instituirea comisiei de recepție

IMG_20160802_0003

Cu privire la măsurile de apărare împotriva incendiilor

IMG_20160802_0002

IMG_20160802_0001

Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului sătesc

IMG_20160418_0004

Cu privire la aprobarea regulamentelor

IMG_20160226_0001

 

Regulamentul comisiei de expertiză din cadrul Primăriei Varnița

IMG_20160226_0002

 

Regulamentul arhivei din primăria Varnița

IMG_20160226_0004

Cu privire la sutuația epizoodică și epidimiologică

IMG_20160226_0005