Decizii adoptate în cadrul şedinţei CS nr. 04 din 27.04.2015

Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru

Cu privire la înregistrarea bunurilor imobile

Cu privire la interimatul funcţiei de primar

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 21.04.2015

Cu privire la stabilirea minimului de locuri

Decizii adoptate în cadrul şedinţei CS nr.03 din 17.04.2015

Cu privire la desemnarea reprezentantului administraţiei publice

Cu privire la actualizarea planului cadastral

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la eliberarea ordinului de repartiţie a apartamentului

Cu privire la examinarea cererii locuitorilor str.Nistrului

Cu privire la examinarea Notificării

Cu privire la modificarea şi completarea

Cu privire la organizarea lucrărilor publice

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la vînzarea lotului pomicol

Dare de seama STS 2014

Decizii adoptate în cadrul şedinţei CS nr.2 din 19.02.2015

ANALIZA PE ANUL 2015 pu consiliu

Cu privire la activitatea aparatului primariei si CL 2014

Cu privire la activitatea Postului de Poliţie Varniţa

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea Actului de inventariere

Cu privire la aprobarea programului de activitate

Cu privire la examinarea Notificării Oficiului Teritorial Căuşeni

Cu privire la excluderea de la balanta primariei

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la expunerea la licitaţie a bunurilor

Cu privire la fîșia de protecție a rîului Nistru

Cu privire la formarea bunurilor imobile

Cu privire la modificarea şi completarea

Cu privire la organizarea Zilei Naţionale de înverzire

Cu privire la privind aprecierea gradului prejudiciabil

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la rezultatele inspectării financiare

Cu privire la schimbarea denumirii de stradă

Cu privire la stabilirea sporului la salariul de bază

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

Cu rpivire la achitarea impozitului funciar sedinta consiliului nr.02 din 26.02.2015

Decizii adoptate în cadrul şedinţei CS nr.1 din 22.01.2015

Cu privire la atribuirea

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

Decizii adoptate în cadrul şedinţei CS nr.7 din 11.12.2014

Cu privire aprobarea taxelor pe impozitul funciar

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea actelor

Cu privire la aprobarea bugetului local pentru

Cu privire la aprobarea bugetului local

Cu privire la aprobarea cotelor impozitului

Cu privire la aprobarea graficului de acordare

Cu privire la aprobarea parcursului-limită anual

Cu privire la aprobarea planului de salubrizare

Cu privire la aprobarea programului de activitate

Cu privire la aprobarea sectoarelor de teren

Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2015

Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale

Cu privire la examinarea cererii cet. Cara Vladimir

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 01.12.2014

Cu privire la ridicarea înainte de termen

Cu privire la stabilirea normativelor de asigurare cu mijloace

Decizii adoptate în cadrul şedinţei CS nr.6 din 30.10.2014

Cu privire la corelarea bugetului

Cu privire la examinarea cererilor

Cu privire la examinarea notificării

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la expunerea la licitaţie

Cu privire la înregistrarea bunurilor imobile

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la transmiterea în locaţiune

Cu privire la vînzarea-cumpărarea

 

Decizii adoptate în cadrul şedinţei CS nr.5 din 11.09.2014

Cu privirea la perseperea impozitelor

Cu privire la tutela

Cu privire la reorganizarea Centrului Asclepio 2014

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la pregatirea de iarna

Cu privire la formarea bunului imobil

Cu privire la executarea buget.tr.II 2014

Cu privire la excluderea apartam.privatizate

Cu privire la examinarea cereri.2014

Cu privire la aprobarea program cons.trim.IV

cu privire la afisaj electoral

Cu privire la radierea bunurilor imobile

Cu privire la lictatie-cump.pam

 

Decizii iulie 2014

Rectificarea bugetului

Formarea bunului imobil

Expunerea la licitatie

Aprobarea propunerii de proiect

Alocarea mijloacelor financiare

Decizie februarie 2014

01_22 din 13.02.2014 transmiterea-aparat.stomatol.

01-21 din 13.02.2014 Declaratie-uniunea Europ.2014

01_20 din 13.02.2014 abrogarea ZEL VARNITA

01_19 din 13.02.2014 program cons.trim.III

01_18 din 13.02.2014 cererea Ganu L

01_16 din 13.02.2014 expunerea la licitatie

01_15 din 13.02.2014 locatiunea

01_14 din 13.02.2014 politia inform.

01_13 din 13.02.2014 lunar sanitar

01-12 din 13.02.2014 stoparea platii tutela

01-11din 13.02.2014 taxa carute

01_10 din 13.02.2014 Regulament – Primar funct.publ.

01_09 din 13.02.2014 platforma pu deseuri

01_08 din 13.02.2014 transmit.echip.med CS Varnita

01_07 din 13.02.2014 inventarierea anuala

01_06 din 13.02.2014 alocarea

01_04 din 13.02.2014 achit.taxelor locale

01_03 din 13.02.2014 achit.impoz.func

01_02 din 13.02.2014execut.buget.2013

01_01 din 13.02.2014 dare de seama – primar 2013

 

 

Decizii mai 2014

nr.03_01 din 22.05.2014 alocarea

03_02 din 22.05.2014 rectificarea

03_03.04 din 22.05.2014 proiect gradinita

03_05 din 22.05.2014locatiunea

03_06 din 22.05.2014 organigrama

nr.03_07 din 22.05.2014 odihna de vara

03_08 din 22.05.2014 transparenta decizional

03_13 din 22.05.2014 program trim III

03_14 din 22.05.2014 exe.bugetului

Decizii martie 2014

02_01 din 20.03.2014 corelarea bugetului

02_02 din 20.03.2014 rectificarea bugetului

02_03 din 20.03.2014 proect.retelelor apa canaliz.

02_05 din 20.03.2014 transm.bunur.stomatol.

02_06 din 20.03.2014 sit.politica