Decizii din 08.12.2016

Cotele taxei pentru unităţile comerciale şisau de prestări servicii

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea bugetului satului Varniţa

Cu privire la aprobarea bugetului

Cu privire la aprobarea graficului de acordare

Cu privire la aprobarea programului de activitate

Cu privire la aprobarea statelor suplimentare de personal

Cu privire la delegarea competenței de evaluare

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la stabilirea plăţii pentru arenda

Decizii din 02.11.2016

Cu privire la achitarea impozitelor şi taxelor locale

Cu privire la actualizarea planului cadastral

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la corectarea erorilor comise în urma executării lucrărilor

Cu privire la corelarea bugetului

Cu privire la examinarea cererii SA ”Imenserviabil”

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la măsurile de profilaxie

Cu privire la radierea bunului imobil

Cu privire la schimbarea destinației construcției

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

D E C I Z I I din 26 septembrie 2016

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea programului de activitate

Cu privire la atribuirea

Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru

Cu privire la examinarea cererii

Cu privire la permisiunea de folosire a denumirii

Ședința consiliului 05/05 din 25 august 2016

Cu privire la activitatea Sectorului de Poliţie Varniţa

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la corelarea bugetului

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la pregătirea sferei sociale a satului pentru

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

Ședința consiliului nr. 04 din 30 iunie 2016

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la amplasarea pavilionului

Cu privire la aprobarea programului de activitate

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la delegarea

Cu privire la examinarea cererii ,

Cu privire la examinarea cererii

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la formarea bunurilor imobile

Cu privire la instituirea tutelei

Cu privire la modificarea și completarea

Cu privire la punerea în evidență

Cu privire la realizarea Planului strategic de dezvoltare

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

Ședința extraordinară nr. 02 din 25 februarie 2016

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la expunerea la licitaţie

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

Ședința consiliului nr.1 din 11.02.2016.

Cu privire la achitarea impozitului funciar

Cu privire la activitatea Sectorului de Poliţie Varniţa

Cu privire la actualizarea planului cadastral

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea Actului de inventariere

Cu privire la aprobarea programului de activitate

Cu privire la atribuirea

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la organizarea Zilei Naţionale

Cu privire la permisiunea de forare

Cu privire la permisiunea de proiectare a

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la semnarea contractului

 

Decizii adoptate în cadrul şedinţei CS nr. 10 din 24.12.2015

Cu privire la corelarea bugetului

Cu privire la rectificarea bugetului

Decizii adoptate în cadrul şedinţei CS nr. 09 din 13.12.2015

Cotele taxei pentru unităţile comerciale şisau de prestări servicii

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea bugetului satului Varniţa

Cu privire la aprobarea bugetului

Cu privire la aprobarea graficului de acordare

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind

Cu privire la aprobarea statelor suplimentare de personal

Cu privire la atribuirea adresei poştale

Cu privire la completarea anexei nr. 3

Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la formarea bunului imobil

Cu privire la organizarea lucrărilor publice

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la rezultatele licitaţiei din 26.10.2015

Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei

Cu privire la stabilirea plăţii pentru arenda

Cu privire la transmiterea în locaţiune

P R O G R A M de activitate a Consiliului satului Varniţa

Decizii adoptate în cadrul şedinţei CS nr. 08 din 17.09.2015

Cu privire la actualizarea planului cadastral

Analiza transferarilor impozitilor

Raport cu privire la perceperea impozitelor locale

Privind executarea bugetului local pe toate compartimentele

MĂSURI PRINCIPALE DE PROTECŢIE A APELOR

Cu privire la stabilirea componenţei nominale

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la pregătirea sferei sociale a satului

Cu privire la perceperea impozitelor şi taxelor locale

Cu privire la organizarea zonelor de protecţie sanitară

Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1

Cu privire la expunerea la licitaţie a bunurilor

Cu privire la examinarea Notificării Oficiului Teritorial Căuşeni

Cu privire la aprobarea programului de activitate

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Decizii adoptate în cadrul şedinţei CS nr. 07 din 16.07.2015

Cu privire la asocierea satului

Cu privire la alegerea viceprimarului

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea propunerii de proiect

Cu privire la atribuirea în folosinţă temporară

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la formarea Comisiei administrative

Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei

Cu privire la unele atribuţii încredinţate

Regulamentul Consiliului local

Decizii adoptate în cadrul şedinţei CS nr. 05 din 04.06.2015

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea programului de activitate

Cu privire la organizarea odihnei copiilor

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la scutirea de la plata

Cu privire la stabilirea sporului la salariul de bază

Cu privire la vînzarea lotului pomicol

Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor