Ședința din 12.12.2019

alocarea public

arenda public

atributii cons.public

buget lect.II public

buget.lect.I public

casarea public

comisia administr.public

comisia de licitatie public

expuner.licit.public

impoz.funciar public

modificarea public

politia public

program public

taxe locale public

Ședința din 12.11.2019

comisii

validare

Decizie Hramul Varnița

hram public

Decizii 05 din 22.08.2019

alocarea public

an.st.2019-2020 public

analiza impoz.public

Birou elect.Trans.public

birou elect.Varnita public

casarea public

ececutarea bugetului public

impadurire public

modif.buget.public

modif.dec.public

plan strat.public

preg.iarna2020 public

Decizii 04 din 13.06.2019

alocarea public

casarea public

modif.buget – public

odihna public

orange acces public

radierea public

Ședința consiliului din 03.04.2019

alocarea public

casarea public

licitatie public

modif.bugetr.public

notificare1111

pasuni public

proect public

state public

statie pasageri public

Consultari Publice

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la amplasarea stației pentru pasageri

Cu privire la aprobarea sectoarelor de teren pentru păşuni în scopul impozitării pentru anul 2019

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a statelor de personal ale instituțiilor subordonate primăriei

Cu privire la aprobarea propunerii de proiect

Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloace fixe”

Cu privire la examinarea Notificării Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat

Cu privire la modificarea bugetului

Decizii 2019

achitarea impoz.public

achitarea taxelor public

act inventar.public

alocarea public

anularea dator.public

casarea public

comodat public

contributie proiect public

dare de seama public

execut.buget.public

inregistrarae b-i public

licitatie public

modificare impoz public

modificarea bugetului

politia inform.public

proiect CCT

restit.mijl.trifan public

Decizii 2019

afisaj electoral

alocarea public

avocatul Capbatut public

birou 34 Varnita public

birou 48 Transnistr.48 public

evaluarea performantei

modificarea public

program AE public

Ședința Nr. 7 din 12.12.2018

modificare public

Ședința nr. 05 din 08.11.2018

actualiz.Pascal public

actualiz.Trifan public

casarea public

comis.licit.modif.public

corectare calus Gh public

corectare Cuciuc V public

corectare moldsilva public

drumuri bune public

inregist.scoala arte public

lot pom.public

modif.grad. public

radierea Calus public

radierea Cuciuc V public

Decizii octombrie 2018

Cu privire la aprobarea Asocierii Intercomunitare

Cu privire la actualizarea planului (2)

Cu privire la actualizarea planului (3)

Cu privire la actualizarea planului

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la amplasarea stației

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la corectarea erorilor comise în urma executării lucrărilor

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la expunerea la licitaţie

Cu privire la modificarea bugetului

Cu privire la perceperea impozitelor şi taxelor locale

Cu privire la permisiunea de proiectare a

Cu privire la rezultatele

Cu privire la scutirea de la plata pentru

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole