Aviz

anunt-consiliu

Aviz

aviz

Aviz

convocarea sedintei – 1

Intensificarea măsurilor de prevenire a întroducerii Pestei Porcine Africane pe teritoriul Anenii Noi

AVIZ

convocarea sedintei – 1 (2)

Primaria satului Varniţa anunţă desfăşurarea licitaţiei

av

Aviz !!!

JOI,  26 octombrie 2017

ora  10.00, sediul Primăriei se convoacă şedinţa extraordinară

a Consiliului sătesccu următoarea ORDINE DE ZI:

 

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: V.Doija, contabil-șef

  1. Cu privire la perceperea impozitelor și taxelor locale pe parcursul a 9 luni ale anului 2017.

Raportor: O.Burlac, specialist

E.Duguța, specialist

  1. Cu privire la stabilirea hotarului intravilanului satului Varnița.

Raportor: I.Ștefaniuc, specialist

  1. Cu privire la vînzarea terenurilor proprietate publică din domeniul privat aferent construcțiilor.

Raportor: I.Ștefaniuc, specialist

  1. Cu privire la vînzarea loturilor pomicole.

Raportor: I.Ștefaniuc, specialist

  1. Cu privire la înregistrarea bunului imobil.

Raportor: I.Ștefaniuc, specialist

  1. Cu privire la expunerea la licitație a bunului imobil proprietate publică din domeniul privat al UAT Varnița.

Raportor: I.Ștefaniuc, specialist

  1. Cu privire la actualizarea planului cadastral nr.0502306147

Raportor: I.Ștefaniuc, specialist

 

 

Primăria

Contract de acces pe proprietatea publică.

Contract de acces pe proprietatea publică

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea afertelor de prețuri

Anunț de paticipare achiziții a bunurilor

Declarația privind buna guvernare.

img023

Aviz

aviz

Aviz

Aviz