Anunț – desfășurarea licitației de vînzare-cumpărare „cu strigare” a terenurilor proprietate publică din domeniul privat

Anunț public

Anunț – rezultatele I etape de concurs

ANUNȚ

ATENȚIE MAXIMĂ!!!

Stimați locuitori ai s.Varnița!

În legătură cu situația epidemiologică, în perioada 17.09.2020 – 27.09.2020, Primăria s.Varnița activează la distanță. Accesul locuitorilor în primărie este interzis.

AUDIENȚA ȘI CONSULTAREA CETĂȚENILOR SE VA EFECTUA PRIN TELEFON:

Primar: 069267587

Viceprimar: 069107696

Secretar al CS: 069445855

Contabil: 069132296

Specialist (impozite): 068729600

Specialist (tineret/militărie): 069958428

 

Sau prin email:

primaria-varnita@mail.ru;  primariavarnita1@gmail.com;

Sau rețelele de socializare:

Facebook

Viber, etc.

Rezultatele concursului la funcția de bibliotecar principal

Anunt – interviu la concursul pentru funcția de bibliotecar principal

Desfășurarea probei scrise – concurs la funcția de bibliotecar principal

Aviz – proba scrisa

Lista persoanelor admise la concurs

lista persoanelor admise la concurs

Anunt public

Anunt public

Abunț privind organizarea concursului la funcția publică de conducere de bibliotecar al Bibliotecii Publuce s.Varnița

Anunt-concurs la functia de bibliotecar principal

Formular de participare la concurs

Anunt rezultatele I etape de concurs

Aviz-rezultatele I etape de concurs

Anunț: „Finanțare pentru dezvoltare rurală”

„Finanțare pentru dezvoltare rurală” pentru susținerea dezvoltării locale, pe teritoriul

GAL „Serpentina Nistrului” pe teritoriul Varnița, s. Gura Bîcului, s. Speia, com. Telița, com. Calfa

 

GAL „Serpentina Nistrului” lansează Apelul de propuneri de proiecte. Apelul este destinat susținerii proiectelor și inițiativelor de dezvoltare rurală la nivel local, implementate de  rezidenții teritoriului GAL „Serpentina Nistrului”, prin acordarea unei contribuții financiare pentru implementarea proiector locale ce sprijină Strategia de Dezvoltare Locală GAL. În anul 2020 Adunarea generală GAL a aprobat pentru susținere financiară următoarelor priorități de dezvoltare:

  • Diversificarea economiei locale
  • Dezvoltarea turismului rural

La concurs pot participa: 

  • Organizațiile și instituțiile din sectorul public, antreprenorial și civic, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Serpentina Nistrului”;
  • Grupurile de organizații și/sau instituții, asociate pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locală a GAL, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Serpentina Nistrului”;
  • În cazul reprezentanților sectorului civic fără statut de persoană juridică pot participa persoanele fizice cu domiciliul pe teritoriul GAL „Serpentina Nistrului” și grupurile locale de inițiativă, formate din locuitorii localităților, care intră în componența GAL „Serpentina Nistrului”;
  • În cazul reprezentanților sectorului antreprenorial fără statut de persoană juridică pot participa persoanele fizice ce desfășoară activitatea economică pe teritoriul GAL în conformitate cu legislația RM, de exemplu, GȚ, ÎI.În cazul start-up-urilor, care încă nu posedă înregistrare, aceștia se obligă să-și înregistreze activitatea economică în modul stabilit de lege până la semnarea contractului de finanțare.

Cum puteți aplica:

  1. Studiați Regulile de participare pentru a afla mai multe detalii despre concurs și criteriile de eligibilitate.
  2. Completați aplicația de finanțare și bugetul.

Regulile de participare, modelul aplicației și bugetului le puteți obține de la managerul GAL –

Budiștean Svetlana, nr. tel. 069958428,  email: serpentina2018@gmail.com

Depunerea propunerilor de proiect:

Propunerile de proiect pot fi prezentate până la data de 10.07.2020, ora 17:00, la adresa de e-mail: serpentina2018@gmail.com, cu mențiunea Propunere de proiect – LEADER 2020, sau pe suport de hârtie la adresa: MD 6539, r. Anenii Noi, s. Varnița, str. Tighina nr.64, etajul 2, biroul 21.

Dacă apar întrebări și/sau neclarități sau aveți nevoie de o consultație vă rugăm să vă adresați la Budiștean Svetlana – managerul  GAL „Serpentina Nistrului”, la adresa de e-mail serpentina2018@gmail.com, sau la numărul de telefon 069958428.

Anunt apel GAL_SN

Aplicatie de finant_SN

Buget finant_SN

Reguli de particip_SN