Paşaportul satului

Denumirea deplină a localităţii: Satul Varniţa


Raionul: Anenii Noi. Republica Moldova


Anul atestării: 1560


Hramul satului: 14 Octombrie


Suprafaţa totală: 2726 ha.


Reţeaua stradală: Lungimea totală a drumurilor este de 54,2 km. Număr de străzi – 49. Teritoriul satului este traversat de Calea Ferată a RM.


Localităţi din vecinătate: satul Gura Bîcului, oraşul Bender/Tighina.


Numărul populaţiei: 5150 persoane.

  • femei: 2190 sau 42,5%;
  • bărbaţi: 1962 sau 38,1%;
  • copii: 998 sau 19,4%;

Numărul populaţiei satului deţine o pondere de 6,1% din populaţia raionului Anenii Noi.


Densitatea populaţiei: 189 locuitori/km2, sau de 1,8 ori mai mare decât media pe ţară.


Instituţiile medicale: Centru de Sănătate Varniţa.


Primar: Alexandr Nichitenco


Servicii publice de educaţie

  • Liceul Teoretic Varniţa (428 elevi, 40 profesori);
  • Grădiniţa de copii „Romaniţa”;
  • Centrul de Reabilitare pentru Copiii în situaţie de Risc „Asclepio”