Persoane juridice din Varniţa

Pentru o căutare mai rapidă, folosiţi combinaţia Ctrl+F.

Primăria Judecătoria Mun. Bender
Primar, Fax

Anticamera

Contabilitatea

Centru Informaţional

46245

46236

46244

46243

Preşedintele

Cancelaria

Comun

46246

46242

92697

„Registru” Centrul de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei „Beccara” S.R.L. Atelier de Cusut
Secţia de Paşapoarte

Secţia de Paşapoarte

Fax

Internet

Internet

46267

92413

93867

99050

99051

Director

Fax

Contabil Şef

Contabilitatea

Rbu

46201

92699

93749

93750

46202

Imsp „Centrul Medicilor de Familie Anenii Noi” „Asclepeo” Centrul de Reabilitare
Registratura 46186 Comun 46102
Liceul Teoretic Varniţa Oficiul Stării Civile
Anticamera

Sala de Informatică

46235

92254

Şef

Comun

46229

46230

„Secţia Înregistrare şi Înmatriculare a Transportului” Bc „Moldova Agroindbank”
Şef

Fax

46257

93377

Contabilitatea

Modem

46181

46182

Oficiul Poştal S.A. „Moldinconbanc”
Comun 92253 Comun 92252
„Romaniţa” Grădiniţa de Copii „Imenserviabil” S.A.
Şef 46240 Comun 46319
„Calea Ferată din Moldova” Î.S. „Banca de Economii” Filiala № 2
Comun 46313 Comun, Fax 92400
Casa de cultură „Serbov-Trans” S.R.L.
Director 46315 Director, Fax 93333
Departamentul de Executare a Deciziilor Judiciare „Metacons” S.R.L.
Executor Judiciar 46280 Comun, Fax 92444
„Sergiu-K” S.R.L. „Beşleaga E.R.V.A” S.R.L.
Comun

Fax

46371

92440

Comun

Fax

46328

93656

Biroul Notarial de Stat „Telemautoservice” S.R.L.
Comun 46287 Comun 93783
„Antohi Veronica” Biroul Notarial „Vij-Tir” S.R.L.
Comun 46374 Director, Fax 93799
„Palii Parascovia” Biroul Notarial Î.M „Moldeco-Nistru Flota” S.R.L.
Comun 46373 Director 46372
„Caracaci Tudor Vasile” Gospodărie Ţărănească S.C. „Beşleaga-Erva” S.R.L.
Comun 93093 Comun 93255
„I.Paşcan” Î.I. „Interoil OS” S.R.L. Staţia de Alimentare
Comun 46277 Comun

Comun

46223

46224