Liceul Teoretic Varniţa

La 1 septembrie 1970, Şcolii de 8 ani din satul Varniţa i se acordă statut de şcoală medie, pentru care, în 1972, se dă în folosinţă o clădire cu trei niveluri. Directori ai Şcolii medii din Varniţa au fost: Mihail Trocin (1970-1972), Procopie Gorceac (1972 – 1977), Leonid Ştefaniuc (1977 – 1979), Gheorghe Şişian (1979 – 2000), Elisaveta Borţoi (2000 – 2004). Din 2004 – Valentina Gorobîc.

Prin dispoziţia ministerială din 13 august 2003 Şcoala medie din Varniţa este transformată în liceu.

Actualmente (anul de învăţământ 2011 – 2012), Liceul Teoretic Varniţa are un contingent de peste 400 de elevi. Dispune de 26 de săli de clasă, 2 laboratoare de informatică unul dintre care cu computere noi, sală sportivă cu inventarul necesar, sală de fitnes, sală de lupte, bibliotecă cu 32 456 de cărţi, cabinet metodic, cabinet medical, sală de croitorie cu 12 maşini de cusut, sală de menaj.

Misiunea:
Liceul Teoretic Varniţa este o instituţie pentru toţi cei care au nevoie de educaţie (copii, tineri şi adulţi) pentru a asigura colaborarea, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei conveţuiri armonioase. Se va da prioritate pregătirii elevilor pentru o lume în schimbare, formîndu-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.

Obiective:
• Asigurarea calităţii educaţiei;
• Asigurarea şi optimizarea utilizării resurselor;
• Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;
• Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ;
• Creşterea rolului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru formarea complexă a personalităţii elevului.

Mai multă informaţie găsiţi pe pagina Liceului Teoretic Varniţa.