Grădiniţa de copii „Romaniţa”

În 1951, sub regimul sovietic, în Varniţa începe să activeze o grădiniţă cu 60 de copii, distribuiţi, pe vârste, în trei grupe. Din 1971 grădiniţa dispune de un local nou, cu două niveluri, prevăzut pentru 140 de copii. În perioada 1993-1998 ea a fost închisă. Şi-a reluat activitatea în 1998, în prezent fiind frecventată de 100 de copii. În 2004, cu sprijinul financiar al Primăriei satului Varniţa şi Consiliului judeţean Chişinău, a fost finisată reparaţia capitală a clădirii grădiniţei. De menţionat că Primăria subvenţionează 50% din costul raţiei stabilite pentru alimentarea copiilor.

 

Mai multă informaţie găsiţi pe pagina Grădiniței „Romanița” din s.Varnița.