Contacte

🏡 Adresa: Republica Moldova, raionul Anenii Noi, s. Varniţa (MD 6539), str. Tighina, 64
📜 Graficul de lucru:: Luni – Vineri 8:00 – 17:00 Pauza de masă 12:00 – 13:00
☎📠 Anticamera Tel.: (+373 265) 46 236
Fax: (+373 265) 46 245; (+373 265) 46 243
Contabilitate: (+373 265) 46 244
📧

Email: primariavarnita1@gmail.com   :  primaria.varnita@apl.gov.md

💻 WEB: www.varnita.md
🚌 Transport: Rutiera Varniţa – Chişinău ; Ruta nr. 7, 24, staţia „Primăria Varniţa”