Raport privind impactul social – economic al proiectului „Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal cu utilizarea sistemelor de iluminat LED în sectorul 3 din s. Varnița.”, prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2020

Satul Varnița are o populație de 5200 locuitori şi se mărginește cu trei cartiere a oraşului Bender: Lipcani (~4000 locuitori ), Solnecinâîi (10 000 locuitori ) şi Severnîi (5000 locuitori), între cartierele Solnecinîi şi Severnîi cu satul Varniţa nu există vamă, accesul locuitorilor este liber. Până la conflictul Transnistrean din anul 1992, s. Varnița a fost parte componentă a oraşului Bender. Rețele de apă, gaz și inclusiv rețelele electrice au fost și sunt la balanța administrației or. Bender și sunt deservite de serviciile specializate din regiunea transnistreană. La moment rețelele electrice din satul Varnița sunt deservite de  GUP „Edinnie  raspredeliteli electrosetei”, inclusiv ei prestează servicii de iluminat stradal.

În anul 2020  prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării, primăria Varnița  a beneficiat de 695.5 mii lei pentru realizarea proiectului  „Instalarea sistemului de iluminat stradal cu utilizarea sistemelor de iluminat LED în sectorul 3 din s. Varnița.”, suma totală a investițiilor conform contractului  nr. 1/20 din 20.07.2020 este de 625912,66 lei și suplimentar s-au efectuat lucrări în sumă de 61472,92 lei, conform contractului de valoare mică nr.32 din 03.09.2020. Lucrările au fost executate de SRL „CVR-Electro” în perioada 20.07.2020 -02.10.2020, ca rezultat au fost trasate 7 km de rețea și instalate 137 corpuri de iluminat. În total in anii 2017-2020 prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării, în satul Varnița au fost iluminate practic 80% din străzi (trei sectoare):

  • primul sector- 199 978,02 lei
  • al doilea sector- 361 028,17 lei
  • al treilea sector-693 644,58 lei

Ca contribuție Primăria Varnița a achitat elaborarea Proiectelor tehnice si a Devizelor de cheltuieli.

  • Primul sector 2017- 18 542,00 lei
  • al doilea sector 2018- 24 588,00 lei
  • al treilea sector 2020-26 287, 00 lei

Scopul proiectului a fost Îmbunătățirea calității, extinderea și modernizarea  serviciilor de iluminat stradal eficient energetic  pentru locutorii din al treilea sector al  satului Varnița.

Obiectivele proiectului:

O1. – Reducerea consumului de  energie electrică și a cheltuielilor pentru iluminatul stradal, prin utilizarea surselor energetice  moderne.

O2. – Impact social pozitiv, prin asigurarea securității la trafic pentru cetățenii din al 3 sector din s. Varnița  pe timp de noapte.

O3. – Reducerea emisiilor de poluanți, care au efect negativ asupra mediului, prin promovarea surselor de energie ecologică.

O4. – Dezvoltarea parteneriatului și conlucrarea productivă cu serviciile „GUP  Electrosti Bender”, pentru extinderea și modernizarea sistemului de iluminat stradal existent în satul Varnița.

În rezultatul implementării proiectului s-a îmbunătățit calitatea și s-a  modernizat serviciul de iluminat stradal pentru locuitorii din satul Varnița, în special pentru un cartier cu peste 750 de gospodării. La fel, ca beneficiari putem enumera următoarele instituții:

  • Primăria Varnița  are 18 angajați dintre care 11 femei.
  • Grădinița ”Romanița”, Centrul de Cultura, Scoală de Arte, Centrul Asclepio- 100 de angajați, dintre care 83 femei.
  • Liceul Teoretic Varnița- 46 angajați, dintre care 40 femei, 380 copii
  • GUP „Edinnie Raspredeliteli Electrosetei” or.Bender., regiunea transnistreana

S-a redus esențial consumul de energie electrică și cheltuielile pentru iluminatul stradal. Este și  impact social pozitiv – a crescut  siguranța cetățenilor pe timp de noapte, s-a redus accidentele rutiere. S-a creat condiții optime pentru locuitori în mod special pentru persoanele în vârstă care se deplasează pe drumurile din localitate. Se promovează sursele de energie ecologică, care contribuie la protecția mediului, sporirea eficienței energetice, cât și la schimbarea aspectului localității Varnița. Proiectul dat este un model de utilizare a surselor energetice  moderne pentru regiunea transnistreană.

Recent, în luna octombrie 2020, Primăria Varnița a iluminat fațada clădirii Primăriei instalând Stema Moldovei, Stema s.Varnița, denumirea Primăriei în volum cu iluminare LED, inclusiv s-a iluminat panourile publicitare- informative în sumă de 17 000,00 lei.

Primăria Varnița va asigura continuitatea proiectului dat, va elabora proiecte noi de iluminat stradal și pentru alte sectoare ale satului Varnița.

Calitatea vieții populației este un indicator ce reflectă schimbările și procesele sociale ce au loc și, totodată, reflectă gradul de dezvoltare al localității. 

https://www.facebook.com/PrimariaVarnita/posts/3031740123605183

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *