Zi: 10 iulie 2020

Deciziile Consiliului sătesc Varnița din 09.07.2020

Mai mult...

Strategia de dezvoltare comunitară a s.Varnița pentru anii 2020-2025

Mai mult...