Strategia locală

Strategia de dezvoltare comunitară a s.Varnița pentru anii 2020-2025

Mai mult...

Plan Strategic 2019-2024

Mai mult...

Planul strategic al s.Varnița 2013-2018(modificat)

Mai mult...