Raport privind impactul social – economic al proiectului „Instalarea sistemului de iluminat stradal cu utilizarea sistemelor de iluminat LED în sectorul nr.2 din s. Varnița.”, prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2018.

 

Satul Varniţa are o populaţie de 5200 locuitori şi se mărgineşte cu trei cartiere ale oraşului Bender: Lipcani (~4000 locuitori ), Solnecinîi (~10 000 locuitori ) şi Severnîi (~ 5000 locuitori) , între cartierele Solnecinîi şi Severnîi cu satul Varniţa nu există vamă, accesul locuitorilor este liber. Pînă la conflictul Transnistrean din anul 1992, s. Varniţa a fost parte componentă a oraşului Bender. Rețelele de apă, gaz și inclusiv rețelele electrice au fost și sunt la balanța administrației or. Bender și sunt deservite de serviciile specializate din regiunea transnistreană. La moment, rețelele electrice din satul Varnița sunt deservite de  GUP „ Edinnîie  raspredeliteli electrosetei”, inclusiv ei prestează servicii de iluminat stradal.

În anul 2018  prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării, Primăria Varnița  a beneficiat de 361 028 ,17  lei pentru realizarea proiectului  „Instalarea sistemului de iluminat stradal cu utilizarea sistemelor de iluminat LED în sectorul nr.2 din s. Varnița.”, suma totală a investițiilor conform contractului  nr. 23/18 din 22 noiembrie 2018 este de 361 028,17 lei. Lucrările au fost executate de SRL „Mihai Service” în perioada 20.11.2018 -10.12.2018, ca rezultat au fost trasate  2700 km de rețea și instatalate  65 corpuri de iluminat. În total, in anii 2017-2018 prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării, în satul Varnița au fost  instalate  100 de  corpuri de iluminat  în două sectoare ale      satului.

Scopul proiectului a fost: Îmbunătăţirea calității și modernizarea  serviciilor de iluminat stradal pentru locutorii din s. Varniţa.

Obiectivele proiectului:

Reducerea consumului de  energie electrică și a cheltuielilor pentru iluminatul stradal, prin utilizarea surselor energetice  moderne.

Impact social pozitiv, prin asigurarea securității la trafic pentru cetățenii s. Varnița  pe timp de noapte.

Reducerea emisiilor de poluanți, care au efect negativ asupra mediului, prin promovarea surselor de energie ecologică.

Conlucrarea productivă cu serviciile „GUP  Electrosti Bender ”, pentru modernizarea sistemului de iluminat stradal existent în satul Varnița.

În rezultatul implementării proiectului s-a îmbunătăţit calitatea și s-a  modernizat serviciul de iluminat stradal pentru locuitorii din satul Varnița, în special, pentru un cartier cu peste 100 de gospodării. S-a redus esențial consumul de energie electrică și cheltuielile pentru iluminatul stradal. Este și  impact social pozitiv – a crescut  siguranța cetățenilor pe timp de noapte, s-au redus accidentele rutiere. S-au creat condiții optime pentru locuitori, în mod special, pentru persoanele în vârstă care se deplasează pe drumurile din localitate. Se promovează sursele de energie ecologică, care contribuie la protecția mediului, sporirea eficienței energetice, cât și la schimbarea aspectului localității Varnița. Proiectul dat este un model de utilizare a surselor energetice  moderne pentru regiunea transnistreană.

Primăria Varnița va asigura continuitatea proiectului dat, va elabora proiecte noi de iluminat stradal și pentru alte sectoare ale satului Varnița.

Aviz

A V I Z !

aviz

Aviz! Doritorii de a se conecta la rețeaua Internet și televiziune  ”Moldtelecom”

Doritorii de a se conecta la rețeaua Internet și televiziune  ”Moldtelecom” sînt rugați, în mod de urgență, să se adreseze la Primăria s.Varnița,prezentînd buletinul de identitate, pentru a fi înscriși în lista beneficiarilor, în perioada 07.05.2018 – 18.05.2018.

Primăria, et.2, bir.25 (anticamera)

Start lucrărilor de amenajare a drumurilor.

10.05.2018. Administrația publică locală Varnița a dat start lucrărilor de amenajare a drumurilor din localitate.

La data de , 07.05.2018, în cadrul Programului „Susținerea Masurilor de Promovare a Încrederii”

La data de , 07.05.2018, în cadrul Programului „Susținerea Masurilor de Promovare a Încrederii” finanțat de UE și implementat de PNUD a avut loc o vizită de lucru în satul Varnița. Scopul vizitei a fost – evaluarea impactului proiectelor finanțate de UE în special ce țin  de promovarea încrederii între locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului.  Prezenți au fost evaluatorilor UE Constantin Sokoloff și Bernd Leber, reprezentanții PNUD Andrei Darie și Maxim Cataranciuc,  liderii  Platformei Sanatate – Alla Curteanu și Oxana Ceban, reprezentanți locali – primarul s. Varnița Alexandr Nichitenco, medicul șef Centrul de Sănătate Varnița Ghenadie Beșelea și directorul Centrului Comunitar Multifuncțional „Asclepio” Veronica Ștefaniuc.

Grupul de lucru a efectuat o vizită la centrul de Sănătate Varnița, la Centrul Comunitar Multifuncțional „Asclepio” la Liceul Teoretic Varnița, la IP Grădinița „Romanița”, instituții care au beneficiat de suport financiar din partea UE în perioada 2013-2017.

La moment, în satul Varnița cu suportul aceluiași Program, în cadrul concursului de granturi mici în parteneriat cu organizațiile din stânga Nistrului, se implementează următoarele proiecte: „SALUTEM Sănătate fără frontiere”, în parteneriat cu AO „Femeie. Speranță. Viitor”, Centrul de Sănătate Varnița, Centrul„ Asclepio” și Salvarea Bender, „Nistrul – teritoria sportului și a încrederii” în parteneriat cu AO „Viziunea Socială”, Clubul sportiv „Эйкумена” Bender și Centrul Comunitar „Asclepio”; „Crearea parteneriatului pentru acordarea suportului social tinerilor în situație de risc de pe ambele, maluri ale Nistrului” în parteneriat cu Сentrul Сomunitar „Asclepio” și Fondul de Binefacere din Tiraspol „Детсво Детям”.

 

 

  

DECLARAȚIA PRIVIND BUNA GUVERNARE

În atenția persoanelor cointeresate!

 

Cu referire la articolul publicat în ziarul ”Adevărul de Anenii Noi” nr.154 din 10 noiembrie 2017, și postat pe rețelele de socializare în luna decembrie 2017, sub denumirea ”Bază militară înstrăinată pe bani mărunți la Varnița”, Primăria s.Varnița comunică următoarele.

Bunurile imobile ale fostei baze militare (construcțiile și terenul aferent) au fost înstrăinate în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (4)și (5) din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind admininistrația publică locală, Legii Republicii Moldova nr.1308 din 25.07.1997 cu privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, Regulamentului cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16.12.2008. Bunurile menționate au fost vîndute la licitația publică, unde au avut dreptul să participe toți doritorii. Transparența organizării licitației a fost asigurată prin publicarea comunicatelor informative.

Toate actele adoptate de către Consiliul local Varnița au fost supuse controlului administrativ din partea Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, fiind considerate legale. Din partea organelor de control nu a parvenit nici o notificare, respectiv Deciziile consiliului nu au fost contestate în instanța de judecată.

Jurnaliștii RISE Moldova, precum și fondatorul ziarului ”Adevărul de Anenii Noi” dl Octavian Zelenski au dat dovadă de încălcarea Codului Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova, care expres prevede că ”Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile despre care, în urma verificărilor, are convingerea că sînt veridice”. Astfel,  putem confirma că jurnaliștii la elaborarea acestui articol au neglijat această cerință. Nu au consultat opinia Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat privind legalitatea actelor adoptate de Consiliul local Varnița referitor la vînzarea bunurilor imobile menționate în articol. Totodată Codul deontologic mai prevede că ”Jurnalistul indică, de regulă, sursa informațiilor sale și întreprinde demersuri pentru a obține informații din surse citabile”. O încălcare gravă din partea jurnaliștilor la publicarea articolului este și postarea pe rețeua Internet a actelor ce conțin date cu caracter personal ale persoanelor care au cumpărat bunuri, fapt ce contravine Legii nr.133 din 08.07.2013 privind protecția datelor cu caracter personal. Bănuim că aceste acte nu au fost solicitate în mod oficial, ci au fost sustrase.

Administrația publică locală Varnița confirmă că bunurile imobile ale fostei baze militare au fost înstrăinate în mod legal cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

baza militara-articol 2018

Ziua comemorării celor căzuți pentru integritatea și suveranitatea Patriei 1992 – 19 iunie 2017.

19.06.2017 anul 1992 a fost un an de durere și lacrimi, tristețe care a invadat țara noastră. Memoria acelei perioade dramatice este întipărită nu doar în paginile de istorie, ci și însoarta multor familii din s.Varnița. La mitingul de astăzi au fost prezenți Viceprim – ministru pentru Reintegrare, dl Gheorghe Bălan.  Primarul satului Varnița, dl Alexandr Nichitenco și administrația primăriei, consilierii Consiliuului sătesc, angajații Inspectoratului de Poliție Bender, contingentul militar al Forțelor de Menținere a Păcii din Republica Moldova, instituțiile bugetare din localitate, veteranii de război 1992, agenții economici și reprezentanți ai diferitor organizații obștești de nivel local și republican. Conform Dispoziției primarului s-a acordat ajutor unic financiar în mărime de cîte 500 lei văduvelor, mamelor celor căzuți pe câmpul de luptă, precum și veteranilor invalizi anului 1992 și  Afganistan. Mitigul s-a încheiat cu depunerea florilor la Capela Memorială și mormintele celor decedați.

DSC_0140 DSC_0141 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0148 DSC_0149 DSC_0151 DSC_0154 DSC_0155 DSC_0156 DSC_0158 DSC_0161 DSC_0163 DSC_0164 DSC_0165 DSC_0168 DSC_0170 DSC_0178 DSC_0179 DSC_0181 DSC_0186 DSC_0187 DSC_0193 DSC_0195 DSC_0198 DSC_0205 DSC_0207 DSC_0210

Activități în cadrul proiectului „Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la Varniţa – valorificare şi promovare”

În zilele de 22-23 mai 2017, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei în colaborare cu Ambasada Suediei în Republica Moldova, Primăria Varnița,  Asociaţia obştească „Femeie. Speranţă, Viitor”(Varniţa), Muzeul Armatei din Suedia(Stockholm), Ambasada Republicii Moldova în Suedia a organizat un şir de evenimente în cadrul proiectului “Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la Varniţa – valorificare şi promovare”. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului internaţional privind dezvoltarea patrimoniului cultural – CHOICE/Cultural Heritage: Opportunity For Improving Civic Engagement. În Republica Moldova programul este realizat de Asociaţia obştească Comitetul Naţional ICOM Moldova  în parteneriat cu Asociaţia Agenţiilor Pentru Democraţia Locală ALDA (Franţa)

Deschiderea oficială a manifestărilor a avut loc, luni, 22 mai, în Sala Albastră a muzeului, în prezenţa reprezentanţilor misiunilor diplomatice, oamenilor de cultură şi ştiinţă, administraţiei  centrale şi locale. La manifestare au participat cercetători ştiinţifici, muzeografi, profesori universitari din Suedia, Ucraina, Turcia, Republica Moldova

Pe data de 23 mai 2017 participanţii la conferinţă au vizitat satul Varnița. La Primărie a avut loc o întâlnire cu Primarul satului Alexandr Nichitenco  și Președintele Asociaţiei obştești  „Femeie. Speranţă, Viitor” Veronica Ștefaniuc, în cadrul căreia a fost prezentată localitatea Varnița, au fost discutate probleme de colaborare cu diverse instituţii din Suedia şi Republica Moldova în scopul continuării valorificării sitului istoric din localitate și întroducerea lui în circuitul turistic.

Dr.hab. E. Sava a prezentat rezultatele realizării proiectului situl istoric Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varniţa, menţionând că au fost efectuate investigaţii arheologice, cercetări istorico-documentare, au fost conservate rămăşiţele temeliei Cancelariei regelui suedez  de la Varniţa şi reconstruit monumentul din sit consacrat regelui Suediei Carol al XII-lea.

  18595447_1528297747204120_4561580191540041901_o

18595582_1528297503870811_4730970879270556361_o 18620610_1528298033870758_3507599255406793706_o 18671598_1528299637203931_174586281494759280_o 18699702_1528300973870464_5743875579598679207_o 18700701_1528298793870682_3751708842876525597_o 18739131_1528297367204158_8906293444125337990_o IMG_4392 IMG_4396 IMG_4427 IMG_4429 IMG_4430 IMG_4437 IMG_4441 IMG_4447 IMG_4505 IMG_4506 IMG_4510 IMG_4513 IMG_4516 IMG_4521 IMG_4580 IMG_4585 IMG_4708 IMG_4714 IMG_4735 IMG_4821 IMG_4824 IMG_4826