Ședința consiliului nr.01 din 09.02.2017

Cu privire la activitatea Sectorului de Poliţie Varniţa

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea Actului de inventariere anuală

Cu privire la aprobarea propunerii de proiect ” Instalarea

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la modificarea pct.3 din Anexa nr.4 la

Cu privire la organizarea lucrărilor publice

Cu privire la organizarea Zilei Naţionale de înverzire şi bilunarului

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la semnarea contractului

Cu privire la transmiterea instalaţiei stomatologice

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

Decizii corelarea bugetului 2016 -2017

DECIZIE corelarea bugetului 2016 decembrie

DECIZIE corelarea bugetului 2017 decembrie 2016

D E C I Z I E nr. 05 din 26 septembrie 2016

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea programului de activitate

Cu privire la atribuirea

Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru

Cu privire la examinarea cererii

Cu privire la permisiunea de folosire a denumirii

Ședința consiliului 05/05 din 25 august 2016

Cu privire la activitatea Sectorului de Poliţie Varniţa

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la corelarea bugetului

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la pregătirea sferei sociale a satului pentru

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole