Decizii din 23.01.2020

alocarea

proiect – iluminare stradala

Decizii din 23.01.2020

avocatul Capbatut Alexei-consiliu

DECIZIE corelarea bugetului 2020 23.01.2020

DECIZIE RECTIFICARE BUGET 23.01.2020

Decizii din 12.12.2019

DECIZIE modificarea bugetului 2019 12.12.2019

decizie buget I lectura

DECIZIE bugetul II lectura 2020

expunerea la licitatie-birou primaria 2019

program 2020

taxe locale 2020

Ședința nr. 08.12.2019

alocarea

arenda pamintului

casarea mijloacelor fixe

cotele impozitului 2020

politia inform.

taxe locale 2020

Cu privire la perceperea taxelor locale pe parcursul a 8 luni ale anului 2019

taxe locale

Ședința nr.06 din 03.10.2019

casarea mijloacelor fixe

DECIZIE corelarea bugetului 2019 03.10.2019

Ședința nr.05 din 22.08.2019

achit-7 luni 2019

alocarea

anul de studii 2019-2020

birou electoral Transistria

birou electoral-alegeri locale

casarea mijloacelor fixe

decizie executarea bugetului pe I semestru a anului 2019

DECIZIE RECTIFICARE BUGET 22.08.2019

modif.dec.-taxe locale

plan strat.2019-2024

preg. de iarna

impadurirea

Ședința nr.04 din 13.06.2019

alocarea

avize consultari publice

casarea mijloacelor fixe

modificarea bugetului 04.04.20191

odihna de vara 2019

Ședința 03 din 04.04.2019

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la amplasarea stației

Cu privire la aprobarea în redacție nouă

Cu privire la aprobarea sectoarelor de teren

Cu privire la aprobarea

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la examinarea Notificării Oficiului

Cu privire la modificarea bugetului

Ședința nr.02 din 21.02.2019 – public

Cu privire la achitarea impozitelor şi taxelor

Cu privire la achitarea impozitului funciar

Cu privire la activitatea aparatului primăriei

Cu privire la activitatea Sectorului de Poliţie Varniţa

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la anularea obligației fiscale care cade

Cu privire la aprobarea Actului de inventariere

Cu privire la aprobarea contribuției

Cu privire la aprobarea materialelor de actualizare

Cu privire la aprobarea propunerii de proiect

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la corectarea erorilor

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la expunerea la licitaţie

Cu privire la înregistrarea bunului imobil

Cu privire la modificarea bugetului

Cu privire la modificarea și completarea Anexei

Cu privire la restituirea mijloacelor

Cu privire la transmiterea