Ședința Consiliului nr.01 din 09.02.2017

Cu privire la activitatea Sectorului de Poliţie Varniţa

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea Actului de inventariere anuală a

Cu privire la aprobarea propunerii de proiect

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la examinarea cererii cet. Leontieva Anastasia

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la modificarea pct.3 din Anexa nr.4 la

Cu privire la organizarea lucrărilor publice

Cu privire la organizarea

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la semnarea contractului

Cu privire la transmiterea în folosinţă

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

Ședința consiliului din 27.12.2016

Cu privire la corelarea bugetului

Cu privire la corelarea bugetului2

Ședinta consiliului nr.08 din 08.12.2016

Cotele taxei pentru unităţile comerciale şisau de prestări servicii

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea bugetului satului Varniţa

Cu privire la aprobarea bugetului

Cu privire la aprobarea graficului de acordare

Cu privire la aprobarea programului de activitate

Cu privire la aprobarea statelor suplimentare de personal

Cu privire la delegarea competenței de evaluare

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la stabilirea plăţii pentru arenda

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

Decizii din 27.12.2016

DECIZIE corelarea bugetului 2016 decembrie

DECIZIE corelarea bugetului 2017 decembrie 2016

Decizii din 08.12.2016

Cotele taxei pentru unităţile comerciale şisau de prestări servicii

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea bugetului satului Varniţa

Cu privire la aprobarea bugetului

Cu privire la aprobarea graficului de acordare

Cu privire la aprobarea programului de activitate

Cu privire la aprobarea statelor suplimentare de personal

Cu privire la delegarea competenței de evaluare

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la stabilirea plăţii pentru arenda

Decizii din 02.11.2016

Cu privire la achitarea impozitelor şi taxelor locale

Cu privire la actualizarea planului cadastral

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la corectarea erorilor comise în urma executării lucrărilor

Cu privire la corelarea bugetului

Cu privire la examinarea cererii SA ”Imenserviabil”

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la măsurile de profilaxie

Cu privire la radierea bunului imobil

Cu privire la schimbarea destinației construcției

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

D E C I Z I I din 26 septembrie 2016

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea programului de activitate

Cu privire la atribuirea

Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru

Cu privire la examinarea cererii

Cu privire la permisiunea de folosire a denumirii

Ședința consiliului 05/05 din 25 august 2016

Cu privire la activitatea Sectorului de Poliţie Varniţa

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la corelarea bugetului

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la pregătirea sferei sociale a satului pentru

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

Ședința consiliului nr. 04 din 30 iunie 2016

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la amplasarea pavilionului

Cu privire la aprobarea programului de activitate

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la delegarea

Cu privire la examinarea cererii ,

Cu privire la examinarea cererii

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la formarea bunurilor imobile

Cu privire la instituirea tutelei

Cu privire la modificarea și completarea

Cu privire la punerea în evidență

Cu privire la realizarea Planului strategic de dezvoltare

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

Ședința extraordinară nr. 02 din 25 februarie 2016

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la expunerea la licitaţie

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole