Decizii 2019

achitarea impoz.public

achitarea taxelor public

act inventar.public

alocarea public

anularea dator.public

casarea public

comodat public

contributie proiect public

dare de seama public

execut.buget.public

inregistrarae b-i public

licitatie public

modificare impoz public

modificarea bugetului

politia inform.public

proiect CCT

restit.mijl.trifan public

Decizii 2019

afisaj electoral

alocarea public

avocatul Capbatut public

birou 34 Varnita public

birou 48 Transnistr.48 public

evaluarea performantei

modificarea public

program AE public

Ședința Nr. 7 din 12.12.2018

modificare public

Ședința nr. 05 din 08.11.2018

actualiz.Pascal public

actualiz.Trifan public

casarea public

comis.licit.modif.public

corectare calus Gh public

corectare Cuciuc V public

corectare moldsilva public

drumuri bune public

inregist.scoala arte public

lot pom.public

modif.grad. public

radierea Calus public

radierea Cuciuc V public

Decizii octombrie 2018

Cu privire la aprobarea Asocierii Intercomunitare

Cu privire la actualizarea planului (2)

Cu privire la actualizarea planului (3)

Cu privire la actualizarea planului

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la amplasarea stației

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la corectarea erorilor comise în urma executării lucrărilor

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la expunerea la licitaţie

Cu privire la modificarea bugetului

Cu privire la perceperea impozitelor şi taxelor locale

Cu privire la permisiunea de proiectare a

Cu privire la rezultatele

Cu privire la scutirea de la plata pentru

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

Decizii din 19.07.2018

Cu privire la actualizarea planului

Cu privire la corelarea bugetului

Cu privire la scutirea de la plata

Ședinta nr.03 din 19.07.2018

Cu privire la actualizarea planului

Cu privire la corelarea bugetului

Cu privire la scutirea de la plata

Ședinta nr.02 din 14.06.2018

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea sectoarelor de teren

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la corelarea bugetului

Cu privire la examinarea rezultatelor

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la expunerea la licitaţie

Cu privire la modificarea categoriei de destinație

Cu privire la modificarea Deciziei CS nr.0103

Cu privire la schimbarea destinației construcției

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

Ședința consiliului nr.01 din 22.02.2018

Cu privire la achitarea impozitelor şi taxelor

Cu privire la achitarea impozitului funciar

Cu privire la activitatea Sectorului de Poliţie Varniţa

Cu privire la actualizarea planului

Cu privire la aderarea Primăriei s.Varnița în calitate

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea Actului de inventariere anuală

Cu privire la atribuirea

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la corectarea erorilor comise în urma executării lucrărilor

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la scutirea de la plata pentru

Cu privire la semnarea contractului

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole

Ședinta nr.06 din 07.12.2017

Cotele taxei pentru unităţile

comerciale şisau de prestări servicii 

Cu privire la delegarea reprezentantului

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Cu privire la aprobarea bugetului satului Varniţa (2)

Cu privire la aprobarea bugetului satului Varniţa

Cu privire la aprobarea graficului de acordare

Cu privire la aprobarea programului de activitate

Cu privire la aprobarea statelor suplimentare de personal

Cu privire la casarea bunurilor materiale

Cu privire la corelarea bugetului

Cu privire la delegarea competenței de evaluare a

Cu privire la excluderea de la balanţa primăriei

Cu privire la executarea bugetului

Cu privire la rectificarea bugetului

Cu privire la rezultatele

Cu privire la stabilirea plăţii pentru arenda

Cu privire la transmiterea bunurilor materiale

Cu privire la vînzarea loturilor pomicole