AVIZ!

A V I Z!

A S O C I A Ţ I A  D E  T I N E R E T  „Ş A N S A”

ASSOCIATION  YOUTH  „C H A N C E”

 

ÎN ATENŢIA TINERILOR!

Eşti tinăr, ingenios, cu ambiţii şi plin de iniţiative?

Asociaţia de Tineret „Şansa” te invită să faci parte din echipa

 FONDUL PENTRU TINERI VARNIŢA.

Fondul pentru Tineri presupune abilitarea tinerilor, care vor colecta şi gestiona fonduri pentru a susţine iniţiativele semenilor lor, care se află în dificultate. Programul implică transferul de know-how şi experienţă către tineri în aşa domenii ca: evaluarea necesităţilor, colectarea de fonduri, luarea de decizii şi gestionarea programelor de granturi.

Fondul pentru Tineri Varniţa, va fi un grup de 13 tineri

selectaţi şi instruiţi în domeniile respective.

AVIZ!

AVIZ
Primăria s.Varniţa anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
specialist (domeniul de planificare)

Aviz licitaţie