Selectarea consultantului/asistentului în cadrul proiectului „Fondul pentru Tineri Varniţa”

Asociaţia de tineret „Şansa” anunţă concurs pentru competiţia deschisă pentru selectarea unui consultant în cadrul proiectului „Fondul pentru Tineri Varniţa”.

Fondul pentru Tineri Varniţa constituie un grup de tineri, selectaţi prin concurs şi instruiţi, cunoscuţi ca şi “cei mai tineri bancheri din satul Varniţa şi regiunea transnistreană”, care prin activităţile sale au menirea de a constitui, promova şi administra transparent mijloace financiare special destinate finanţării proiectelor iniţiate şi implementate de către tineri pentru soluţionarea problemelor tinerilor şi dezvoltarea comunităţilor de pe ambele maluri ale rîului Nistru.

Obiectivele specifice pentru implementarea proiectului „Fondul pentru Tineri Varniţa”:

AVIZ

 

 

   Primaria s. Varniţa, r/nul Anenii Noi, anunţă desfăşurarea licitaţiei„cu strigare” de vînzare-cumpărare a bunurilor imobile proprietate publică:

d/o

Destinaţia lotului

Nr. cadastral

Adresa

Suprafaţa

Preţul iniţial (lei)

1

Teren pentru construcţia casei individuale de locuit

0502311192

str.Izvoarelor, 20b

0,0837 ha

10000,00

2

Construcţie

0502301001.06

str. D. Cantemir,11

499,9 m²

89000,00

Licitaţia se va desfăşura pe data de11.08.2014, ora 9.00, în incinta primăriei, pe adresa: r-nul Anenii Noi, s. Varniţa, str. Tighina, 64, et. I.

Pentru participare la licitaţie trebuie să depuneţi cererea de participare la licitaţie de forma stabilită nu mai tîrziu decît cu o zi înainte de începerea licitaţiei. Taxa de participare la licitaţie de 600 lei şi acontul de 10% din preţul iniţial de vînzare a lotului se vor achita, pentru fiecare lot separat, o dată cu depunerea cererii.

Informaţii suplimentare la tel: 0-265-46236,46244.

Ziua Transparenţei: Poliţia şi Comunitatea

ÎN ATENŢIA LOCUITORILOR

s. VARNIŢA! 

În legătură cu desfăşurarea

Zilei Transparenţei: Poliţia şi Comunitatea,

Inspectoratul de Poliţie Bender,

pe data de 24 mai 2014 organizează acţiuni publice de comunicare cu cetăţenii.

Durata manifestaţiei: 11.00 – 14.20

În program:

* 11.00                         – Deschiderea manifestării,  Centrul de Cultură şi Tineret Varniţa * 11.20 – 12.30       – Program artistic, Centrul de Cultură şi Tineret Varniţa * 12.40 – 13.40      – Competiţii sportive, stadionul s.Varniţa * 13.40 – 14.20      – Gustare de la poliţişti (frigărui, salată, suc), stadionul s. Varniţa

Concurs KILLER

killer

Piesa de teatru „Cenuşăreasa”

teatruDRAGI COPII!

Vă invităm la piesa de teatru „CENUŞĂREASA”

pe data de 23 mai 2014, ora 15.00, I.P. „Romaniţa”

Preţ: 10 lei
Membrii Fondului pentru Tineri Varniţa
Membrii Asociaţiei de Tineret „Şansa”

Disco Club Varniţa

dico-varnitaVĂ INVITĂM LA CEA MAI AMUZANTĂ DISCOTECĂ

PE DATA DE 30 MAI 2014.

În program: Distracţie, muzică bună şi concursuri alături de colegii şi prietenii tăi!

Preţ: 20 lei

Ora de start: 2000

Persoane de contact: Svetlana BUDIŞTEAN şi Anna BAZAN

 

Concurs naţional de desen „Poliţia în imaginea mea”

nnnnPoliția în imaginația mea. Astfel se numește concursul de desene lansat astăzi, 1 aprilie curent, de Inspectoratul General al Poliţiei în comun cu Reprezentanţa Fundaţiei Terre des hommes în Moldova. Concursul se adresează copiilor  cu vîrste cuprinse între 6 şi 18 ani și se va  desfășura în perioada 1- 28 aprilie 2014.

 Rolul poliţistului, imaginea polițistului model, apropierea copiilor de Poliție şi rolul ei în oferirea siguranţei copiilor sunt câteva din temele pe care participanții la concurs ar putea aborda. Cele mai reuşite desene vor fi premiate.

Astfel, viziunile şi percepţiile copiilor vor constitui temeiul unor ulterioare iniţiative ce vor contribui la consolidarea competenţelor profesionale a angajaţilor poliției.

Runda 1 Program de graturi mici

Asociaţia de Tineret “Şansa”

Fondul pentru Tineri Varniţa

LANSEAZĂ  I  RUNDĂ a concursului de proiecte din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri. Acesta este destinată tinerilor din s.Varniţa, s.Gura Bîcului, or.Bender şi or.Tiraspol şi are drept scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.

La concurs pot aplica:

  1. ONG-uri de tineret şi mass-media
  2. Grupuri de initiative cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 30 ani.

Paşii de aplicare:

  1. Descărcaţi formularul de aplicare de pe site-ul www.fondultinerilor.varnita.md. Tot aici găsiţi Ghidul solicitantului de finanţare pentru a afla mai multe despre concurs şi criteriile de eligibilitate;
  2. Completaţi formularul de aplicare împreună cu membrii organizaţiei sau grupului;
  3. Trimiteţi formularul de aplicare pînă la 30 noiembrie 2013, ora 17.00 la adresa: budistean@mail.ru  sau la sediul Asociaţia de Tineret „Şansa”: rl. Anenii Noi, s. Varniţa, str. Tighina, 64, biroul 21.

AVIZ!

A V I Z!

A S O C I A Ţ I A  D E  T I N E R E T  „Ş A N S A”

ASSOCIATION  YOUTH  „C H A N C E”

 

ÎN ATENŢIA TINERILOR!

Eşti tinăr, ingenios, cu ambiţii şi plin de iniţiative?

Asociaţia de Tineret „Şansa” te invită să faci parte din echipa

 FONDUL PENTRU TINERI VARNIŢA.

Fondul pentru Tineri presupune abilitarea tinerilor, care vor colecta şi gestiona fonduri pentru a susţine iniţiativele semenilor lor, care se află în dificultate. Programul implică transferul de know-how şi experienţă către tineri în aşa domenii ca: evaluarea necesităţilor, colectarea de fonduri, luarea de decizii şi gestionarea programelor de granturi.

Fondul pentru Tineri Varniţa, va fi un grup de 13 tineri

selectaţi şi instruiţi în domeniile respective.

AVIZ!

AVIZ
Primăria s.Varniţa anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
specialist (domeniul de planificare)