În atenția persoanelor cointeresate!

 

Cu referire la articolul publicat în ziarul ”Adevărul de Anenii Noi” nr.154 din 10 noiembrie 2017, și postat pe rețelele de socializare în luna decembrie 2017, sub denumirea ”Bază militară înstrăinată pe bani mărunți la Varnița”, Primăria s.Varnița comunică următoarele.

Bunurile imobile ale fostei baze militare (construcțiile și terenul aferent) au fost înstrăinate în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (4)și (5) din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind admininistrația publică locală, Legii Republicii Moldova nr.1308 din 25.07.1997 cu privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, Regulamentului cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16.12.2008. Bunurile menționate au fost vîndute la licitația publică, unde au avut dreptul să participe toți doritorii. Transparența organizării licitației a fost asigurată prin publicarea comunicatelor informative.

Toate actele adoptate de către Consiliul local Varnița au fost supuse controlului administrativ din partea Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, fiind considerate legale. Din partea organelor de control nu a parvenit nici o notificare, respectiv Deciziile consiliului nu au fost contestate în instanța de judecată.

Jurnaliștii RISE Moldova, precum și fondatorul ziarului ”Adevărul de Anenii Noi” dl Octavian Zelenski au dat dovadă de încălcarea Codului Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova, care expres prevede că ”Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din două surse independente una de alta. Jurnalistul publică doar informațiile despre care, în urma verificărilor, are convingerea că sînt veridice”. Astfel,  putem confirma că jurnaliștii la elaborarea acestui articol au neglijat această cerință. Nu au consultat opinia Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat privind legalitatea actelor adoptate de Consiliul local Varnița referitor la vînzarea bunurilor imobile menționate în articol. Totodată Codul deontologic mai prevede că ”Jurnalistul indică, de regulă, sursa informațiilor sale și întreprinde demersuri pentru a obține informații din surse citabile”. O încălcare gravă din partea jurnaliștilor la publicarea articolului este și postarea pe rețeua Internet a actelor ce conțin date cu caracter personal ale persoanelor care au cumpărat bunuri, fapt ce contravine Legii nr.133 din 08.07.2013 privind protecția datelor cu caracter personal. Bănuim că aceste acte nu au fost solicitate în mod oficial, ci au fost sustrase.

Administrația publică locală Varnița confirmă că bunurile imobile ale fostei baze militare au fost înstrăinate în mod legal cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

baza militara-articol 2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *